لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

ماموریت (بخش غذایی):

تجمیع توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی صادرات محور برای ایجاد تحولی شگرف در صادرات صنایع غذایی کشور

ماموریت (کارآفرینی):

ایجاد فرصت کارآفرینی و شبکه تخصصی کسب و کار بر مبنای مدلهای نوین دانش بنیان

نقشه راه:

تعریف صحیح امنیت غذایی

تولید محصول ایمن منطبق با استانداردهای بین المللی

بهینه سازی خطوط تولید

فروش عالمانه و پایدار از طریق برندینگ قدرتمند محصول

حضور گسترده در بازارهای هدف صادراتی

خدمات این مجموعه در 2017 - 2016:

غرفه دائمی در تمامی نمایشگاه های بین المللی موادغذایی مرجع

واحد تخصصی صادرات دانش بنیان

واحد تخصصی تحقیق و توسعه

واحد تخصصی استقرار سیستم های ایمنی مواد غذایی و تضمین کیفیت محصول

خدمات فروش حرفه ای به بازارهای بین المللی7×24

نقش آفرینی در فضاهای مجازی تجاری در توسعه بازار

واحد تخصصی اعتبارسنجی خریداران خارجی

مزایای همراهی در این طرح ملی:

بهینه سازی فرآیندها و هزینه های تولید ایمن

کاهش هزینه های مشترک اعم از تبلیغات و برندینگ

تضمین کیفیت محصولات تولیدی تحت برند

صادرات پایدار و فروش عالمانه

ورود به بازارهای جدید در 5 قاره

افزایش اعتبار و پایداری سازمان